Điểm thưởng dành cho The FD

 1. 10
  Thưởng vào: 30/9/14

  Không thể dừng lại...

  Bạn vừa post được 100 bài viết, chúng tôi hi vọng bạn gắn bó hơn với forum. +10 Point

 2. 1
  Thưởng vào: 17/9/14

  Người đầu tiên thích bài viết của bạn

  Một ai đó đã thích bài viết của bạn. +1 Point

 3. 3
  Thưởng vào: 26/8/14

  Hàn thiện đầu tiên

  Rất tốt, bạn đã post được 30 bài đầu tiên. +3 Point

 4. 1
  Thưởng vào: 15/8/14

  Gửi message đầu tiên

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!